Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση » Μεταπτυχιακά Προγράμματα (MSc)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (MSc)

Στην 'Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική πραγματοποιούνται 2 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

  1. Π.Μ.Σ "Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Καρδιολογική Νοσηλευτική". Πληροφορίες - Ανακοινώσεις: ΕΔΩ
  2. Π.Μ.Σ "Επεμβατική Καρδιολογία". Πληροφορίες - Ανακοινώσεις: ΕΔΩ
  3. Π.Μ.Σ "Αρτηριακή υπέρταση και συνοδά καρδιαγγειακά-νεφρικά νοσήματα". Πληροφορίες - Ανακοινώσεις: ΕΔΩ

Περισσότερες Πληροφορίες

Γραμματεία Α' Καρδιολογικής Κλινικής: τηλ 213-2088099