Αρχική σελίδα » Έρευνα

Έρευνα

Το ερευνητικό έργο της Κλινικής συνίσταται στη διερεύνηση των νοσημάτων της καρδιάς και των αγγείων με σκοπό την αναζήτηση νέων ή τη βελτίωση υπαρχουσών τεχνικών ή μεθόδων ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία αυτών των παθήσεων.

Για την επίτευξη του ερευνητικού έργου η Κλινική, καταρτίζει και διενεργεί η ίδια πειραματικές ή κλινικές μελέτες ή προγράμματα ή συμμετέχει αε ερευνητικά προγράμματα συνεργαζόμενη με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα ή φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η Κλινική γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών της υπό τη μορφή ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στ εξωτερικό ή υπό τη μορφή δημοσιεύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή τέλος υπό τη μορφή διδακτορικών διατριβών. 

 

Ερευνητική Συνάντηση Ιατρών

Ημέρα: Κάθε 2η Τετάρτη, Ώρα: 12:00,

Τόπος: Γραφείο Καθηγητή Δημητρίου Τούσουλη

 

Παρουσίαση Ερευνητικών Πρωτοκόλλων

Υπεύθυνοι: Αν. Καθηγητής Χαράλαμπος Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Τούτουζας

Ημέρα: Τετάρτη, Ώρα: 13:00

Τόπος: Αμφιθέατρο 4ου Ορόφου