Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Καθηγητές

Στην Α' Καρδιολογική Κλινική εργάζονται 12 μέλη ΔΕΠ

 • Τούσουλης Δημήτριος, Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής
 • Βαβουρανάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής Καρδιολογίας
 • Βλαχόπουλος Χαράλαμπος, Καθηγητής Καρδιολογίας
 • Μανώλης Αντώνιος, Καθηγητής Καρδιολογίας
 • Νιχογιαννόπουλος Πέτρος, Καθηγητής Καρδιολογίας
 • Τούτουζας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Καρδιολογίας
 • Τσιούφης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Καρδιολογίας
 • Αγγέλη Κωνσταντίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Γκατζούλης Κωνστνατίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας
 • Παπαϊωάννου Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 • Σιάσος Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Καρδιολογίας
 • Τσιάμης Ελευθέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας