ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

«Οραματιζόμαστε την Α’ Καρδιολογική Κλινική του Ε.Κ.Π.Α. ως πυρήνα καινοτόμου έρευνας, επιτομή  ποιοτικής προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, πολυσχιδούς κλινικού έργου και  αριστείας»

Έχοντας ως σπουδαία παρακαταθήκη μια ιστορική διαδρομή άνω των 60 συναπτών ετών από την ίδρυση της (1958), η Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική αποτελεί τη μεγαλύτερη Μονάδα διαχείρισης Καρδιολογικών περιστατικών της χώρας μας και παράλληλα συγκαταλέγεται στις πλέον ιστορικές Κλινικές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεγάλη παράδοση εκλεκτού στελεχιακού δυναμικού. Ο πρώτος Καθηγητής Καρδιολογίας που διετέλεσε και Διευθυντής της Κλινικής ήταν ο Γεώργιος Μιχαηλίδης (1961-1971) και ακολούθησαν κατά σειρά οι Καθηγητές Δημήτριος Αυγουστάκης (1971-1984), Παύλος Τούτουζας (1984-2003), Χριστόδουλος Στεφανάδης (2003-2014), Δημήτριος Τούσουλης (2014-2020) και Κωνσταντίνος Τσιούφης (2020-).

Σε προπτυχιακό επίπεδο, η Α’ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών εκπαιδεύει συστηματικά τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στο γνωστικό πεδίο της Καρδιολογίας.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η Κλινική εκπαιδεύει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των τριών κορυφαίων μεταπτυχιακών της προγραμμάτων, καθώς επίσης και μεγάλο αριθμό υποψηφίων διδακτόρων, ενώ συμμετέχει σε πολλά διεθνή ερευνητικά προγράμματα διεξαγωγής κλινικών μελετών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πολύπλευρη εκπαίδευση των Ειδικευόμενων Καρδιολόγων, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής ενός δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων σε όλους τους τομείς της Ειδικότητας και σε αρμονία με το ισχύον πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται από τη Πολιτεία.

Η Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ακολουθώντας τις εξελίξεις στο χώρο της καρδιαγγειακής ιατρικής την τελευταία εικοσαετία, καθώς και τις κοινωνικές και ιατρικές προκλήσεις, αναδιοργάνωσε, δημιούργησε και συγκρότησε επιτυχώς νέα τμήματα (συνολικά 26, Φ.Ε.Κ. 286/Β/10.2.2004 και 1523/Β/11.10.2004).

Στο κλινικό πεδίο, στην Α’ Καρδιολογική Κλινική νοσηλεύονται περισσότεροι από 4000 ασθενείς ανά έτος και 1500 ασθενείς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στεφανιαίας νόσου. Διενεργούνται ετησίως, κατά προσέγγιση, 5000 διαγνωστικοί καθετηριασμοί, 1300 αγγειοπλαστικές συμπεριλαμβανομένων των πρωτογενών αγγειοπλαστικών για το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου,  400 ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες, 1000 τοποθετήσεις βηματοδοτών – απινιδωτών και περισσότερες από 180 επεμβάσεις δομικών παθήσεων της καρδιάς, συμπεριλαμβανομένων των διαδερμικών αντικαταστάσεων της αορτικής βαλβίδας (TAVI), της επιδιόρθωσης της μιτροειδούς (mitralclip) και της σύγκλεισης μεσοκολπικής επικοινωνίας-ανοικτού ωοειδούς τρήματος. Επίσης, διενεργούνται πρωτοποριακές επεμβάσεις κατάλυσης για την θεραπεία της αρρύθμιστης υπέρτασης,  της κολπικής μαρμαρυγής  και άλλων αρρυθμιών.

Στο ερευνητικό/επιστημονικό πεδίο, η Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική έχει μία μακρά παράδοση καινοτόμων προσεγγίσεων σε όλο το φάσμα της καρδιαγγειακής ιατρικής. Το επιστημονικό έργο της Κλινικής αντανακλάται –τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά-στον αριθμό των ανακοινώσεων σε Διεθνή Καρδιολογικά Συνέδρια και στις πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε περιοδικά υψηλού κύρους. Η νέα Διεύθυνση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην διασύνδεση της Κλινικής μας με αναγνωρισμένα κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Ο στόχος μας στην Α’ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η παροχή -με σεβασμό και συνέπεια- των βέλτιστων  υπηρεσιών υγείας στον ασθενή  σε όλα τα στάδια της εξέλιξης της καρδιαγγειακής νόσου: πρόληψη - θεραπεία - αποκατάσταση. Παράλληλα, επιδιώκεται η  άρτια προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση φοιτητών και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση ειδικευόμενων και ειδικών καρδιολόγων. Η  προσήλωση στην έρευνα και στην επιστημονική εξέλιξη, το υψηλό ποιοτικό επίπεδο και η συνεργατικότητα όλων των στελεχών της Κλινικής εγγυώνται την επίτευξη αυτού του στόχου και την επιτυχία της αποστολής μας.

Σας καλωσορίζω στην επίσημη ιστοσελίδα της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Διευθυντής της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Ε.Κ.Π.Α.

Κωνσταντίνος Τσιούφης,

Καθηγητής Καρδιολογίας