Μήνυμα Διευθυντή Α' Καρδιολογικής Κλινικής

Η Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελεί μία κλινική, εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα με μεγάλο έργο και ιστορία. Ακολούθως σας αναφέρω μερικά ενδεικτικά στοιχεία:

Α) Δομή της Κλινικής

Η Ά Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α., η πρώτη ιδρυθείσα Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στην Ελλάδα πριν από 60 χρόνια, είναι η μεγαλύτερη Καρδιολογική Κλινική στην Χώρα διακινώντας τον μεγαλύτερο όγκο καρδιολογικών περιστατικών. Οι κυριότερες αιτίες εισόδου των ασθενών περιλαμβάνουν τη στεφανιαία νόσο και τη διενέργεια στεφανιογραφίας-αγγειοπλαστικής, τον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο, τις αρρυθμίες, τα οξέα εμφράγματα του μυοκαρδίου, την ασταθή στηθάγχη, την καρδιακή ανεπάρκεια, το οξύ πνευμονικό οίδημα, τα συγκοπτικά επεισόδια, τις μυοκαρδιοπάθειες, τις βαλβιδοπάθειες και των διαφόρων ειδών φλεγμονές (περικαρδίτες, μυοκαρδίτιδες). Την τελευταία δεκαετία αναδιοργάνωσε και δημιούργησε νέα τμήματα (συνολικά 23, Φ.Ε.Κ. 286/Β/10.2.2004 και 1523/Β/11.10.2004) τα οποία ανταποκρίνονται στις πλέον σύγχρονες και απαιτητικές εξελίξεις. Διαθέτει μονάδα εντατικής θεραπείας στεφανιαίας νόσου δυναμικότητας 13 κλινών, εκ των οποίων οι 8 αποτελούν τη μονάδα εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και οι 5 την υπομονάδα εντατικής θεραπείας (υποΜ.Ε.Θ.).

Β) Κλινικό έργο

Στην Καρδιολογική Κλινική νοσηλεύονται περίπου 3500 ασθενείς ανά έτος με πληρότητα που φτάνει το 120% και στη μονάδα εντατικής θεραπείας στεφανιαίας νόσου νοσηλεύονται άνω των 1500 ασθενών ανά έτος. Επιπλέον αποτελεί την πρώτη Καρδιολογική Κλινική στην Ελλάδα η οποία εφάρμοσε την διαδερμική αντικατάσταση της αορτική βαλβίδας και έκτοτε έχουν αντιμετωπισθεί επιτυχώς άνω των 300 ασθενών με σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας. Διενεργεί καθημερινά όλο το φάσμα των σύγχρονων επεμβατικών πράξεων συμπεριλαμβανομένου της σύγκλισης μεσοκολπικής επικοινωνίας, διαδερμικής αντικατάστασης της αορτική βαλβίδας, τοποθέτηση βηματοδοτών – απινιδωτών, πρωτογενής αγγειοπλαστική για αντιμετώπιση του οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου κ.α. Ανά έτος  διενεργούνται περίπου 4000 διαγνωστικοί καθετηριασμοί, 800 αγγειοπλαστικές, 3000 επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Καρδιολογικά Ιατρεία, 10000 επισκέψεις στο τμήμα Επειγόντων Καρδιολογικών Περιστατικών κατά τις ημέρες και ώρες των γενικών εφημεριών του νοσοκομείου, 200 ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες, 400 τοποθετήσεις βηματοδοτών – απινιδωτών, 50 εμφυτεύσεις αορτικών βαλβίδων.

Γ) Ακαδημαϊκό έργο

Η Ά Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών εκπαιδεύει τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στο πεδίο της Καρδιολογίας. Επιπλέον, αποτελεί κορυφαίο ερευνητικό κέντρο σε διεθνές επίπεδο όπως προκύπτει από τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και τον αριθμό των ανακοινώσεων στα μεγάλα διεθνή καρδιολογικά συνέδρια. Τα τελευταία 10 έτη είναι το πρώτο κέντρο στην Ευρώπη όσο αφορά τις ερευνητικές ανακοινώσεις στα μεγάλα διεθνή καρδιολογικά συνέδρια. Συγκεκριμένα δημοσιεύει πάνω απο 100 εργασίες ετησίως σε διεθνή περιοδικά  ενώ πρωτοπορεί  στα μεγάλα διεθνή συνέδρια, όπως το Πανευρωπαϊκό  (με πάνω από 100 εργασίες ετησίως) , Αμερικανικό Κολλέγιο (με πάνω από 30 εργασίες ετησίως) και Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (με πάνω από 20 εργασίες ετησίως).

 

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Κλινικής,

Ο Διευθυντής,

Δημήτριος Τούσουλης, Καθηγητής Καρδιολογίας